Ga direct naar inhoud

Vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht!

Vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht!

Hebt u een schoolgaand kind? Dan mag de school jaarlijks om een bijdrage vragen. Deze ouderbijdrage wordt gevraagd voor extra activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld schoolreisjes of vieringen. Het gaat om een vrijwillige bijdrage. Het is dus niet verplicht is om deze bijdrage te betalen. Kinderen mogen nooit uitgesloten worden van extra activiteiten, maar mogen altijd blijven meedoen Een wetswijziging heeft dit uitdrukkelijk zo bepaald.

Via de webwinkel Meedoen kan de ouderbijdrage voor komend schooljaar 2022-2023 nog betaald worden voor veel scholen in de regio. U mag zelf weten of u een deel van uw webwinkelbudget wilt gebruiken voor het betalen van uw ouderbijdrage. Kunt u uw budget beter besteden aan een ander product? Dan kunt u dit doen en uw kind kan gewoon blijven meedoen op school.