Vraag en antwoord

Woont u in gemeente Borger-Odoorn en hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een budget om te besteden in de webwinkel Meedoen van de gemeente. Op de webwinkel kunt u voor uzelf en/of uw kinderen kiezen uit verschillende producten. De producten zijn gericht op meedoen in de maatschappij. Vandaar dus de naam van de website: 'Meedoen in Borger-Odoorn'.

Uw budget besteden

In de webwinkel kunt u gedurende het jaar een budget besteden aan producten naar eigen keuze. Dat kan in één keer of in gedeelten; aankopen worden in mindering gebracht op uw tegoed in de webwinkel. Het budget bedraagt € 250,- voor volwassenen, € 350,- voor kinderen die op de basisschool zitten en € 500,- voor kinderen die naar de middelbare school of MBO gaan. Voor de kinderen (van 4 tot 18 jaar oud) wordt het budget toegekend aan de ouders. Budget dat op 31 december niet besteed is, komt te vervallen.

In 2023 was er sprake van een eenmalig energiebudget. Dit was een tijdelijke regeling en is vervallen per 1 januari 2024.

Hoe kan ik meedoen?

Hebt u budget toegekend gekregen? Dan kunt u inloggen met uw DigiD. Als u nog geen DigiD hebt, dan kunt u dit aanvragen.

Hebt u nog geen toekenningsbrief ontvangen en denkt uw wel in aanmerking te kunnen komen voor een budget? Dan kunt u een aanvraag doen met dit formulier. Een papieren exemplaar kunt u opvragen bij het sociaal team in uw buurt. U kunt een aanvraag doen tot en met 31 oktober. Als deze wordt goedgekeurd ontvangt u van ons een brief met de toekenning voor een meedoen-budget.

Vragen?

Hebt u vragen over de webwinkel? Neem dan contact op met het sociaal team in uw buurt, te bereiken op 0800-2009 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur. Meer informatie over de sociale teams vindt u hier U kunt de medewerkers van de webwinkel bereiken op webwinkel@borger-odoorn.nl of u kunt telefonisch contact opnemen tijdens kantooruren met de medewerkers van de webwinkel via 14 0591