Toegankelijkheidsverklaring webwinkel Meedoen

Gemeente Borger-Odoorn wil de eigen online-informatie en dienstverlening toegankelijk maken. Dit in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. We willen dat iedereen alle informatie en diensten op onze website gemakkelijk kan gebruiken.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van meedoen.borger-odoorn.nl.

Nalevingsstatus

Deze website is in juli 2021 vernieuwd en is getoetst op digitale toegankelijkheid. Uit het onderzoek zijn een paar problemen met toegankelijkheid naar voren gekomen. Die lossen we samen met onze leverancier op. We willen dat deze website uiterlijk 1 juli 2022 voldoet aan de toegankelijkheidseisen conform WCAG 2.1 niveau AA. Op dit moment is de toegankelijkheidsstatus B: voldoet gedeeltelijk.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is het laatst vernieuwd op 23 november 2021 met instemming van de verantwoordelijke manager. De volledige verklaring is te lezen op www.toegankelijkheidsverklaring.nl

Toelichting

Voor een totaaloverzicht van onze websites kijk op www.borger-odoorn.nl