Toegankelijkheidsverklaring webwinkel Meedoen

Gemeente Borger-Odoorn wil de eigen online-informatie en dienstverlening toegankelijk maken. Dit in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. We willen dat iedereen alle informatie en diensten op onze website gemakkelijk kan gebruiken.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van meedoen.borger-odoorn.nl.

Nalevingsstatus

Wij willen voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze website is in juli 2021 vernieuwd en wordt getoetst op digitale toegankelijkheid. Als uit het onderzoek blijkt dat er problemen zijn met toegankelijkheid, dan lossen we die op. We willen met deze website in 2021 voldoen aan de toegankelijkheidseisen conform WCAG 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 21 september 2020 met instemming van de verantwoordelijke manager. De volledige verklaring is te lezen op www.toegankelijkheidsverklaring.nl

Toelichting

Voor een totaaloverzicht van onze websites zie de pagina https://www.borger-odoorn.nl/toegankelijkheidsverklaring/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen.html