Detailinformatie Carmelcollege Emmen - Alg. ouderbijdrage lj 3 Ath./Havo regulier. Klik op 'bestellen' om dit product te bestellen...

carmelcollege_emmen_08.png
Algemene ouderbijdrage (excl. bijdrage sportklas of tweetalig onderwijs)

Bijdrage in de niet gesubsidieerde kosten van het ministerie.

Tijdsperiode: van 01-12-2020 tot 01-06-2021
€ 83,50

Adres De Wendeling 59, 7824 TB Emmen