Detailinformatie Thriantaschool - brood- en melkgeldbetaling Vissen en Bijen. Klik op 'bestellen' om dit product te bestellen...

kleur_2_01.jpg
Bijdrage brood- melkgeld.

Bijdrage voor de wekelijkse brood- en melkgeldvoorziening op de Thriantaschool.

De bijdrage is €2,00 per week.

Voor een halfjaar is de bijdrage €40,00.

Tijdsperiode: van 21-10-2020 tot 31-12-2021
€ 40,00

Adres Zuidlaarderbrink 4, 7812 GE Emmen