Detailinformatie Esdal College - vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020. Klik op 'bestellen' om dit product te bestellen...

Esdal_Logo_RGB_Original-1.png
De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor het dekken van de kosten, waarvoor we als school geen bekostiging van de rijksoverheid ontvangen.

Deze kosten zijn voor de ouderraad, verzekeringen, bijdrage aan culturele activiteiten, voorlichtings- ouder- en klassenavonden, (sport)evenementen, schoolkrant, sinterklaasactiviteiten, jaarafsluiting en vieringen. De hoogte van de bijdrage is met instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad tot stand gekomen. Betaling van deze bijdrage is geen voorwaarde voor toelating tot de school.

Tijdsperiode: van 23-01-2020 tot 31-07-2020
€ 50,00

Adres Postbus 2041, 7801 CA Emmen