Detailinformatie Ubbo Emmius Sportparklaan Excursie zonder overnachting. Klik op 'bestellen' om dit product te bestellen...

logo_UE_01.jpg
Thuisprogramma

Een sportief, actief, creatief programma van 3 dagen in en rondom de school.

Tijdsperiode: van 07-09-2020 tot 31-07-2021
€ 30,00

Adres Postbus 137, 9500 AC Stadskanaal