Detailinformatie Carmelcollege Emmen - Alg. ouderbijdrage lj 2 reguliere klassen. Klik op 'bestellen' om dit product te bestellen...

carmelcollege_emmen_03.png
Algemene ouderbijdrage (excl. bijdrage sportklas of tweetalig onderwijs)

Bijdrage in de niet gesubsidieerde kosten van het ministerie.

Tijdsperiode: van 01-12-2020 tot 01-06-2021
€ 78,50

Adres De Wendeling 59, 7824 TB Emmen