Detailinformatie OBS De Meander groep 6: vrijwillige ouderbijdrage deel 1. Klik op 'bestellen' om dit product te bestellen...

de_meander_borger_15.png
De onkosten van het schoolreisje, kerst en Sinterklaas, dit zijn zomaar een paar voorbeelden van onkosten waar de school jaarlijks mee te maken krijgt. Daarom vraagt de ouderraad ieder schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage om deze activiteiten te bekostigen

Ouders krijgen via de nieuwsbrief informatie waarin de hoogte van de vrijwillige bijdrage en de activiteiten waar het geld aan besteed worden vermeld staan.

De informatie kunt u tevens teruglezen in de informatiegids en de schoolgids.

Beide staan op de website van OBS De Meander:

www.obsdemeander-borger.nl

Tijdsperiode: van 23-10-2020 tot 31-12-2020
€ 33,75

Adres Molenstraat 3B, 9531 CH Borger