Detailinformatie Vrijwillige ouderbijdrage CBS De Klister groep 1 t/m 4. Klik op 'bestellen' om dit product te bestellen...

CBS_de_Klister_logo.png
Vrijwillige ouderbijdrage CBS De Klister groep 1 t/m 4

De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor het dekken van de kosten, waarvoor we als school geen bekostiging van de rijksoverheid ontvangen.

Met deze bijdrage worden alle extra activiteiten gefinancierd: schoolreis, excursies, kamp, feesten zoals Kerst, Sint en Pasen, (sport)evenementen en culturele activiteiten.

Tijdsperiode: van 09-09-2019 tot 01-08-2020
€ 35,00

Adres Noorderdiep 123, 9521 BC Nieuw-Buinen