Detailinformatie Thriantaschool - Schoolkamp SO afdeling. Klik op 'bestellen' om dit product te bestellen...

kleur_1.jpg
Schoolkampbetaling SO afdeling

De bijdrage voor deelname aan het schookamp van de SO afdeling, bedraagt per schooljaar €55,00. Graag overmaken voor 01-01-2017 met vermelding van de naam van de leerling.

Tijdsperiode: van 31-10-2019 tot 31-12-2020
€ 55,00

Adres Zuidlaarderbrink 4, 7812 GE Emmen