Detailinformatie Ubbo Emmius Stationslaan Excursie Stadskanaal en omgeving. Klik op 'bestellen' om dit product te bestellen...

ubbo_emmius_45.png
Excursie Stadskanaal en omgeving

De excursie S&O is een alternatief voor het handelingsdeel Excursie uit het PTA van het studiehuis havo en vwo.

De excursie vindt plaats in maart 2021.

€ 50,00

Adres Postbus 137, 9500 AC Stadskanaal