Detailinformatie Ubbo Emmius Stationslaan Excursie Oostenrijk. Klik op 'bestellen' om dit product te bestellen...

ubbo_emmius_44.png
Excursie Oostenrijk

Voor BSM leerlingen uit havo 4 wordt de buitenlandse excursie ingevuld met een skireis naar Oostenrijk.

De excursie vindt plaats in maart 2021. Deze excursie heeft de status van handelingsdeel binnen het PTA (40 studie-uren).

€ 450,00

Adres Postbus 137, 9500 AC Stadskanaal