Detailinformatie Ubbo Emmius Stationslaan Excursie Rome. Klik op 'bestellen' om dit product te bestellen...

ubbo_emmius_43.png
Excursie Rome

Voor leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo wordt een buitenlandse excursie georganiseerd. Leerlingen H4 en V5 mogen aansluiten bij de gymnasiumreis naar Rome, mits de module ‘Rome-excursie’ binnen de KWT is gevolgd en naar behoren afgerond.

De excursie vindt plaats in maart 2021. Deze excursie heeft de status van handelingsdeel binnen het PTA (40 studie-uren).

€ 575,00

Adres Postbus 137, 9500 AC Stadskanaal