Detailinformatie Ubbo Emmius Stationslaan Excursie Berlijn. Klik op 'bestellen' om dit product te bestellen...

ubbo_emmius_41.png
Excursie Berlijn

Voor leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo wordt een buitenlandse excursie georganiseerd.

De excursie vindt plaats in maart 2021. Deze excursie heeft de status van handelingsdeel binnen het PTA (40 studie-uren).

€ 400,00

Adres Postbus 137, 9500 AC Stadskanaal