Detailinformatie DIBO-VCA basis opleiding. Klik op 'bestellen' om dit product te bestellen...

vca-vol-logo.png
Alle medewerkers van een bedrijf moeten beschikken over kennis ten aanzien van veiligheid. Daarnaast moet worden voorzien in de wettelijke verplichting die de werkgever heeft om voorlichting en instructie te geven over de risico’s van de uit te voeren werkzaamheden.

De cursus is bestemd voor operationele medewerkers in bijvoorbeeld de bouw of chemische industrie. De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende beoordeling wordt het certificaat VCA uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

€ 195,00

Adres Karel Doormanstraat 15, 7825 VS Emmen