Detailinformatie Schoolgelden groep 6 t/m 8. Klik op 'bestellen' om dit product te bestellen...

logo_02.jpg
Vrijwillige ouderbijdrage en kosten voor de schoolreis

De schoolgelden bestaan uit een vrijwillige ouderbijdrage van € 17.50. Hiervan worden jaarlijkse activiteiten bekostigd, zoals Sinterklaas, Kerst, culturele voorstellingen, excursies etc.

De kosten voor het jaarlijkse schoolkamp bedraagt voor groep 6 t/m 8 € 67.50.

De schoolgelden voor het schooljaar 2020-2021 zijn vastgesteld op € 85.00.

Tijdsperiode: van 06-12-2019 tot 31-07-2021
€ 85,00

Adres Noorderdiep 129, 9521 BC Nieuw Buinen