Detailinformatie Schoolgelden groep 1 en 2. Klik op 'bestellen' om dit product te bestellen...

logo_01.jpg
Vrijwillige ouderbijdrage en kosten voor de schoolreis

De schoolgelden bestaan uit een vrijwillige ouderbijdrage van € 17.50. Hiervan worden jaarlijkse activiteiten bekostigd, zoals Sinterklaas, Kerst, culturele voorstellingen, excursies etc.

De kosten voor het jaarlijkse schoolreisje bedraagt voor groep 1 en 2 € 24.00.

De schoolgelden voor het schooljaar 2020-2021 zijn vastgesteld op € 41.50.

Tijdsperiode: van 06-12-2019 tot 31-07-2021
€ 41,50

Adres Noorderdiep 129, 9521 BC Nieuw Buinen