Detailinformatie Schoolgelden groep 3 t/m 5. Klik op 'bestellen' om dit product te bestellen...

logo.jpg
Vrijwillige ouderbijdrage en kosten voor de schoolreis.

De schoolgelden bestaan uit een vrijwillige ouderbijdrage van € 17.50. Hiervan worden jaarlijkse activiteiten bekostigd, zoals Sinterklaas, Kerst, culturele voorstellingen, excursies etc.

De kosten voor het jaarlijkse schoolreisje bedraagt voor groep 3,4 en 5 € 25.50.

De schoolgelden voor het schooljaar 2020-2021 zijn vastgesteld op € 43.00.

Tijdsperiode: van 06-12-2019 tot 31-07-2021
€ 43,00

Adres Noorderdiep 129, 9521 BC Nieuw Buinen