Detailinformatie Ubbo Emmius Stationslaan Excursie Amsterdam. Klik op 'bestellen' om dit product te bestellen...

ubbo_emmius_13.png
Excursie Amsterdam 4 havo en 4 vwo

In het kader van het uitvoeren van verplichte culturele activiteiten bij het vak CKV en de klassieke talen bezoeken de leerlingen van havo 4 en vwo 4 een aantal musea in Amsterdam.

€ 20,00

Adres Postbus 137, 9500 AC Stadskanaal