Privacy

De gemeente Borger-Odoorn vindt het belangrijk dat gegevens in deze webshop maximaal beschermd zijn. Denk daarbij aan persoonlijke zaken als adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, IBAN-nummers en Burgerservicenummers (BSN) van onze klanten en aanbieders.

Zo gaan uitwisseling van gegevens en bestellingen van onze klanten via een beveiligde lijn versleuteld over het internet. Dit geldt ook voor gegevens en productaanpassingen van en door onze aanbieders.

De informatie die in de webshop zelf staat, is ook zo goed mogelijk beveiligd. De site staat in een aparte omgeving bij onze provider. Anderen kunnen daar niet bij.

Met alle genomen maatregelen om uw privacy maximaal te garanderen, voldoet deze website aan de zogenaamde 'risicoklasse 1'. Dit is de benodigde beveiligingseis voor een webshop als deze. De webshop is hierop officieel getest en veilig bevonden.

Verder heeft de gemeente Borger-Odoorn alle benodigde maatregelen genomen om gegevens zo goed mogelijk af te schermen. Klantbestellingen en door aanbieders aangeboden producten en persoonlijke gegevens worden geautomatiseerd rechtstreeks in onze werksystemen opgeslagen. Deze systemen zijn ook zo goed mogelijk beveiligd tegen 'digitale' inbraakpogingen.