Ga direct naar inhoud

Update: Eenmalige energietoeslag

Update: Eenmalige energietoeslag

Inwoners van de gemeente Borger-Odoorn met een laag inkomen, kunnen vanaf maandag 25 april een energietoeslag van 800 euro aanvragen. Dat kan via de website van de gemeente Emmen. In sommige situaties ontvangen inwoners de energietoeslag automatisch. De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. Huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm komen in aanmerking. Het gaat om één bedrag per huishouden.

Inwoners met een bijstandsuitkering die geen kostendeler zijn, hebben al voor 1 april jl. de 800 euro energietoeslag automatisch ontvangen. Dat gaat nu ook gelden voor de inwoners die al bekend zijn bij de gemeente omdat ze gebruik maken van de gemeentelijke regelingen voor minima, zoals de webwinkel Meedoen, of omdat ze kwijtschelding krijgen voor gemeentelijke belastingen. Dus ook deze huishoudens ontvangen binnenkort automatisch 800 euro energietoeslag op hun rekening. Inwoners die een aanvulling op hun AOW-uitkering ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank krijgen het geld ook automatisch overgemaakt maar zij krijgen over de toekenning van de energietoeslag nog een brief van de gemeente.

Aanvragen via de website Inwoners met een laag inkomen die de energietoeslag niet automatisch ontvangen, kunnen de energietoeslag zelf aanvragen. Dit kan vanaf maandag 25 april 2022 via de website van partnergemeente Emmen Hier is vanaf 25 april ook alle informatie te vinden over de voorwaarden en de aanvraagprocedure.