De Webwinkel

De gemeente Borger-Odoorn kent een aantal minimaregelingen. Dit zijn regelingen voor mensen met een laag inkomen. Inwoners die aan de voorwaarden voldoen, krijgen een persoonlijk tegoed in de webwinkel. Zij kunnen hiervan bijvoorbeeld het lidmaatschap van een (sport)vereniging, muziekles en/of schoolreisje betalen. Volwassenen kunnen € 250,- per persoon per jaar in de webwinkel besteden. Kinderen die naar de basisschool gaan kriijgen een bedrag van € 350,- per persoon per jaar. Voor jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan  en Mbo-ers tot 18 jaar is dit € 500,- per jaar.

Aanbieders

In de webwinkel kunnen de klanten hun budget besteden aan de producten die in de webwinkel zijn opgenomen. Dit kan ook uw product zijn. Voorwaarde is dat uw product bijdraagt aan deelname aan de maatschappij. Dat kan een abonnement, een dienst of een goed zijn.

Als u zich wilt aanmelden als aanbieder, dan kunt u dat hier doen. Meer informatie vindt u in deinstructiekaart.